ست اداری

ست اداری

به مجموعه ای از اوراق و کاغذها و لوازم التحریری که در امور اداری رسمی و غیر رسمی شرکت استفاده میکنید، ست اداری گفته می شود.به دلایل زیباشناختی و هارمونی هرچه بیشتر اوراق اداری، بهتر است که این اوراق با تناسب و در راستای یکدیگر و شبیه به هم طراحی شوند و به همین دلیل به آنها ست اداری میگویند.شما حتما برای حفظ اعتبار حقوقی خود و احترام گذاشتن به مخاطبی که نامه های شما را دریافت خواهد کرد باید یک ست اداری بسیار شکیل،متناسب با شغل خود با استفاده از کاغذ مرغوب طراحی و چاپ نمایید.

ست اداری و عناصر اصلی

تنوع آیتم های ست اداری بسیار می باشد اما مهمترین انها عبارتند از :
سربرگ  (A4 وA5)
که جهت مکاتبات و یا نگارش نامه های رسمی و غیر رسمی استفاده میشود..
visit card   (کارت ویزیت)
کارت ویزیت شما به عنوان اولین ابزار تبلیغاتی تان ، جهت معرفی شغل و راههای تماس با شما استفاده میشود.
پاکت نامه
در 2 ابعاد معمولی و A4 تولید میگردد و برای ارسال مکاتبات ویا رد وبدل کردن قراردادها استفاده میشود.
عناصر اصلی ست اداری هستند ولی عناصر دیگر هم میتوانند به عنوان کامل کننده ست اداری باشند که بعضی از آنها عبارتند از :

  • فاکتور
  • فولدر
  • پاکت سی دی
  • فلش کارت ها
  • برگه های یادداشت

ست اداری

مشاهده نمونه های طراحی شده ست اداری