بسته بندی

بسته بندی چیست؟

بسته بندی هنر، علم و فناوری محافظت از محصولات برای توزیع،زیبایی ،جذب ، ذخیره ، فروش و مصرف است.هدف از بسته بندی حفظ آن ازآسیب دیدگی است،همچنین باعث راحتی در جابجایی شمارش و نگهداری میشود.با بسته بندی می توان کالای خود را به شکل خاص در میان مردم معرفی کرد

مشاهده نمونه های طراحی شده بسته بندی